جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی دیدگاه مستشرقین در زمینه نقش روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی و حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر باباپور و حجت الاسلام دکتر میرعلی و حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سعید باغستانی
تاريخ: 
10 / 07 / 95
ساعت: 
13:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها