جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تنوع فرهنگی حکومت آل بویه و ارائه الگوی آن
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد هادی همایون
استاد مشاور: 
دکتر ستار عودی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محسن الویری و حجت الاسلام غلامرضا پرهیزگار و دکتر سید حسین شرف الدین
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی محمدی صیفار
تاريخ: 
29 / 03 / 95
ساعت: 
08:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها