جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تقدم نفس بر بدن از منظر کتاب و سنت و حکمت اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی
استاد داور: 
حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی شریفی
تاريخ: 
22 / 12 / 94
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها