جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی کارآمدی شیوه های رفع تعارض علم و دین در مکتب فکری علامه طباطبایی و نومعتزله و تأثیر پذیری آنها از اندیشمندان غربی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد مطهری
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه و حجت الاسلام دکتر علی مصباح و حجت الاسلام دکتر محمد جعفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد گلی
تاريخ: 
12 / 11 / 95
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها