عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت در اندیشه سیاسی علامه حلی و ابن تیمیه
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
چناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین محمود فتحعلی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین مختاری و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی تراب پور
تاريخ: 
5 / 2 / 94
ساعت: 
21:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها