جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تحلیلی نظام سلطه و راهبردهای مواجهه با آن از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر منوچهر محمدی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر شبان نیا
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر حمزه علی وحیدی منش
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی راسخی
تاريخ: 
23 / 10 / 95
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها