جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تحلیلی مختصات فرهنگی جهان اجتماعی دفاع مقدس
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
استاد مشاور: 
دکتر سید حسین شرف الدین
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر خیری و دکتر اصغر اسلامی تنها و حجت الاسلام قاسم ابراهیمی پور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر بیاری
تاريخ: 
17 / 06 / 95
ساعت: 
17:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها