جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تجربی تحول ایمان به خدا در گستره سنی کودکی سوم و نوجوانی(7تا17 سال)
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی عسگری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمود نوذری و حجت الاسلام دکتر موسوی نسب کرمانی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا احمدی و دکتر بهمن بهمنی و دکتر رسول زاده طباطبایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مجتبی حیدری
تاريخ: 
29 / 02 / 95
ساعت: 
07:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها