جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تاریخی وضعیت نظام آموزشی امامیه از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری
رشته: 
تاریخ
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محسن رنجبر
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی و دکتر دانش کیا و دکتر داداش نژاد
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جواد یاوری
تاريخ: 
25 / 02 / 96
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها