جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی برهان صدیقین از منظر آیات و روایات
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جعفری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی
استاد داور: 
دکتر حسن یوسفیان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حسین گوهری
تاريخ: 
23 / 1 / 95
ساعت: 
09:15
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها