جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی برخی از چالش هاي فلسفی استجابت دعا از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مرتضي رضايي
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسین مظفری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد باقر ملکیان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محسن زکي پور
تاريخ: 
96/12/10
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها