رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
دکتر محمد فنایی و دکتر حسن میانداری
استاد داور: 
دکتر رضا اکبری و دکتر دیباجی و حجت الاسلام دکتر محمد سربخشی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید فخر الدین طباطبایی
تاريخ: 
23 / 02 / 96
ساعت: 
08:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
جلسه دفاع