جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی دیدگاه غیاث الدین منصور دشتکی درباره معاد
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمد تقی یوسفی و دکتر حسن یوسفیان و حجت الاسلام احمد حیدرپور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید محمد رضا مدرسی
تاريخ: 
12 / 03 / 95
ساعت: 
11:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها