جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی تبیین جامعه شناختی نظام خلافت از منظر ابن خلدون
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محسن الویری
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر نصرالله آقاجانی و حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی و حجت الاسلام دکتر حسن غفاری فر
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام ابراهیم عباسپور
تاريخ: 
19 / 01 / 95
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها