جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی اباحی گری جنسی
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر سید حسین شرف الدین
استاد مشاور: 
دکتر محمد تقی کرمی
استاد داور: 
دکتر شفیعی سروستانی و حجت الاسلام دکتر قاسم ابراهیمی پور و حجت الاسلام دکتر علی نقی فقیهی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عبدالهادی صالحی زاده
تاريخ: 
08 / 12 / 94
ساعت: 
16:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها