جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی ادعای تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد؛تحلیل تاریخی و محتوایی
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر حسینی قلعه بهمن
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد حسین فاریاب
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر علی رستمیان و دکتر امیر خواص و حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید محمد حاجتی
تاريخ: 
11 / 02 / 96
ساعت: 
11:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها