جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسي تأثير نهادها بر تصميم گيري اقتصادي از ديدگاه اسلام
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر پرويز داودی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حسن آقا نظری
جناب آقای دکتر محمد جواد توکلي
استاد داور: 
جناب آقای دکتر مصطفي سمیعي نسب
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد کاظم رجايي
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جمال خلیلیان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای سید حمید جوشقاني
تاريخ: 
96/12/17
ساعت: 
15:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها