جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
انسان اقتصادی از منظر قرآن کریم
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب دکتر محمد جواد توکلی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی جابری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید ناصر علم الهدی
تاريخ: 
28 / 6 / 94
ساعت: 
11:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها