جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
امکان وجود شناخت خدا از منظر قاضی سعید قمی
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مرتضی رضایی
استاد مشاور: 
دکتر امیر خواص
استاد داور: 
جناب دکتر حسن یوسفیان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید حسین موسوی
تاريخ: 
29 / 06 / 95
ساعت: 
11:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها