جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی نظام تعلیم و تربیت اسلامی مبتنی بر فطرت
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد زارعان
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر سید احمد فقیهی و حجت الاسلام دکتر محمد بهشتی و حجت الاسلام دکتر محمود نوذری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام اسدالله طوسی
تاريخ: 
15 / 10 / 94
ساعت: 
09:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها