جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی مطلوب تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر محمد جواد توکلی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر سید محمد کاظم رجایی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمد جمال خلیلیان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد مطلبی
تاريخ: 
22 / 10 / 95
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها