جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی تربیت عرفانی بر اساس مکتب تربیتی نجف اشرف
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
استاد مشاور: 
آیت الله محمد باقر تحریری
استاد داور: 
حجت الاسلام سید یدالله یزدان پناه و حجت الاسلام محمد بهشتی و حجت الاسلام دکتر هادی رزاقی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام کمال مظلومی زاده
تاريخ: 
19 / 02 / 96
ساعت: 
17:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها