جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
روش های درون سازی ارزش های اخلاقی از منظر قران کریم
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر صادق کریم زاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدجواد زارعان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد صادق موسوی نسب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن رئیسی
تاريخ: 
03 / 11 / 1397
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها