جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی قاعده ضرورت علّی با نگاهی نقادانه به نظريه
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مرتضي رضايي
استاد مشاور: 
جناب استاد عباس عارفي
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای عسکری سلیماني امیری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مهدی زارعي
تاريخ: 
96/12/14
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها