جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی منافع دولت اسلامی درسیاست خارجی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
: جناب آقای دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن رضوانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد نوروزی
جناب آقای دکتر ارسلان قربانی
جناب آقای دکتر محمد ستوده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هادی شجاعی
تاريخ: 
21 / 12 / 97
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها