کارشناس مسئول دانش آموختگان

نام کامل مسئول: 
غلامرضا صادقی منش
سمت: 
کارشناس مسئول دانش آموختگان
شماره تماس: 
32113236-025

شرح وظایف:

1-تکمیل پروندالکترونیکی از دانش آموختگان هرسه مقطع شامل( اسکن  شناسنامه؛اسکن کارت ملی ؛اسکن مدارک حوزوی؛  اسکن مدارک پذیرشی ؛ اسکن ودریافت اصل عکس جدید3*2)
2-   صدوروتحویل گواهينامه موقت به فارغ التحصیلان در (هرسه مقطع کارشناسی(حضوری ونیمه حضوری ودانشگاه مجازی-ارشد و دکتری)
3-  صدوردانش نامه اصلی به دانش آموختگان

4-  تاييد مدارك  دانش آموختگان شامل( گواهينامه موقت- مدرک اصلی و ريز نمرات)

5- ارسال اطلاعات تحصیلی الکترونیکی به هفت قسمت موسسه جهت بکارگیری (نیاز یا عدم نیاز )فرددرموسسه

6-   صدور مدرک المثني ( در صورت مفقود شدن) اعلان مفقودی مدرک در روزنامه های کثیرالانتشاردرسه مرحله توسط خود صاحب مدرک واجرای مراحل قانونی توسط دانش آموختگان