کارشناس امور فارغ التحصیلان

نام کامل مسئول: 
غلامرضا صادق منش
سمت: 
کارشناس امور فارغ التحصیلان
شماره تماس: 
32113232-025

شرح وظایف:

  • 1-تکمیل پروندالکترونیکی از دانش آموختگان هرسه مقطع شامل( اسکن  شناسنامه؛اسکن کارت ملی ؛اسکن مدارک حوزوی؛  اسکن مدارک پذیرشی ؛ اسکن ودریافت اصل عکس جدید3*2)
  • 2-   صدوروتحویل گواهينامه موقت به فارغ التحصیلان در (هرسه مقطع کارشناسی(حضوری ونیمه حضوری ودانشگاه مجازی-ارشد و دکتری)
  • 3-  صدوردانش نامه اصلی به دانش آموختگان
  • 4-  تاييد مدارك  دانش آموختگان شامل( گواهينامه موقت- مدرک اصلی و ريز نمرات)
  • 5- ارسال اطلاعات تحصیلی الکترونیکی به هفت قسمت موسسه جهت بکارگیری (نیاز یا عدم نیاز )فرددرموسسه
  • 6-   صدور مدرک المثني ( در صورت مفقود شدن) اعلان مفقودی مدرک در روزنامه های کثیرالانتشاردرسه مرحله توسط خود صاحب مدرک واجرای مراحل قانونی توسط دانش آموختگان

کارشناس امور فارغ التحصیلان

کارشناس امور فارغ التحصیلان
غلامرضا صادق منش
تماس: 32113232-025