معاونت آموزش

نام کامل مسئول: 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسوی نسب
سمت: 
معاون آموزش
شماره تماس: 
02532113110
آدرس ایمیل: 
msmn4313@gmail.com

سوابق:

سوابق تحصیلی:

تحصیلات حوزوی: درس خارج

سال ورود به حوزه: 1360، اساتيد سطوح عالي حوزوي: حضرت آیت الله استادی: مکاسب محرمه قم مدرسه سعادت آیت الله نیکوکلام مکاسب بیع قم مدرسه امیرالمؤمنین آیت الله پاینده خیارات و کفایه 1و 2

تحصیلات کلاسیک:

 • دوره کارشناسی: الهیات
 • کارشناسی ارشد: علوم تربیتی 77
 • دکتری: تعلیم وتربیت

سوابق آموزشی:

سابقه تدریس: کارشناسی 130    کارشناسی ارشد 6     راهنما 6    مشاور 11      

سوابق اجرایی:

19سال سابقه کار

شرح وظایف:

۱. هدايت امور آموزشي مؤسسه در راستاي تحقق اهداف، آرمانها و سند چشم انداز مؤسسه
۲. راهبري و نظارت بر تدوين برنامه هاي پنج ساله و ساليانه با همکاري گروه‌هاي آموزشي در راستاي تحقق اهداف، آرمان ها و سند چشم انداز مؤسسه
۳. نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي پنج ساله و ساليانة آموزشي
۴. مطالعه و اتخاذ تصمیم دربارة مسائل کلان آموزشي
۵. نظارت بر حسن خدمات و پشتیبانی مورد نياز اساتيد و اعضاء هيأت علمي
۶. نظارت بر حسن انجام وظايف مديران
۷. نظارت بر کلیه شوراها و کمیته¬های معاونت آموزش و شرکت فعال در آنها
۸. شرکت در جلسات شورای هیأت رئیسه، معاونین و ساير جلسات داخلي مؤسسه که حسب ضوابط حضور معاون آموزش لازم است
۹. نمايندگي مؤسسه در همایشها و امور آموزشي در مراکز ذي ربط داخل و خارج کشور
۱۰. همکاري با ساير معاونت‌ها و مراکز خارج از مؤسسه جهت تأمين نيازهاي آموزشي آنها حسب تصویب هیأت رئیسه
۱۱. پيشنهاد عزل و نصب مديران حوزه معاونت به هیأت رئیسه محترم مؤسسه
۱۲. نظارت بر برآورد بودجه سالانه معاونت آموزش و ارائه به هيأت رئيسه جهت تصويب
۱۳. ارائه گزارش عملکرد و حسب مورد به مقام ما فوق
۱۴. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق

مسئول دفتر معاونت آموزش:

آقای محمدرضا برخورداری دارای مدرک کارشناسی مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی و بیش از 16 سال سابقه در پست مسئول دفتر معاونت آموزش

شرح وظایف مسئول دفتر معاونت :

 1. تنظيم و برنامه‌ريزي اوقات ملاقات و جلسات معاون آموزش
 2. تهيه پيش‌نويس متن اوليه نامه‌ها و مکاتبات اداري معاون به ساير بخش‌ها، سازمان‌ها و..
 3. ابلاغ مصوبات شورا‌هاي مختلف مؤسسه و دستورات معاون آموزش به بخش‌ها، اشخاص و..
 4. جمع آوري مستندات مربوط به مکاتبات دفتر و ارائه به معاون آموزش
 5. تهيه مواردي که معاون آموزش براي ارائه در جلسات نياز دارند (مکاتبات، آئين‌نامه‌ها، گزارشات، درخواست‌ها و.. )
 6. تهيه، تنظيم و ارسال موضوعاتي که بنا به نظر معاون آموزش بايد در دستور کار شوراهاي مختلفي قرار گيرد.
 7. ايجاد هماهنگي براي تسهيل ارتباط معاون يا قائم مقام ايشان با ساير معاونت ها، بخش ها، واحدها و مراکز وابسته به‌ مؤسسه
 8. نظارت بر تأمين نيازهاي اقلام سرمايه‌اي و مصرفي بخش‌هاي مختلف معاونت آموزش
 9. پيگيري امور پشتيباني مربوط به جلسات (مانند: پذيرايي، موتوري و..)
 10. همکاري و همياري و رعايت سلسله مراتب اداري در انجام امور مربوط به بخش‌ها و مديريت‌هاي مختلف معاونت آموزش در راستاي پيشبرد و تسهيل در امور جاري معاونت
 11. بررسي و مطالعه اوليه آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و قوانين و بخش‌‌نامه‌هاي آموزشي در راستاي ارائه گزارش تناقضات، ايرادات شکلي و محتوايي با ساير قوانين داخلي و آموزشي عالي و ... به معاون آموزش