سرپرست مدیریت پذیرش

نام کامل مسئول: 
حجت الاسلام محمد حسین جمالی
سمت: 
سرپرست مدیریت پذیرش

شرح وظایف:

شرح وظايف مديريت پذيرش

 1. انجام مراحل مختلف تبليغات مربوط به پذيرش دانش‌پژوه با همکاري واحد‌هاي ذي‌ربط مؤسسه
 2. ثبت‌نام و تشکيل پرونده داوطلبان ورود به دوره‌‌هاي مؤسسه بر مبناي مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب
 3. پاسخ‌گويي به سوالات داوطلبان و مراجعان پيرامون شرايط ومراحل ثبت نام
 4. تمهيد مقدمات براي برگزاري جلسات آزمون کتبي
 5. انجام کليه مراحل طراحي سوالات آزمون
 6. برنامه ريزي براي برگزاري آزمون هاي پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف
 7. هماهنگي با مديريت گروههاي مختلف و مديريت تحصيلات تکميلي براي پذيرش دانش پژوه در مقاطع ارشد و دکتري
 8. برنامه‌ريزي برگزاري جلسات آزمون شفاهي با همکاري گروه‌هاي علمي و معاونت تربيتي و فرهنگي و واحد‌هاي ذيربط .
 9. تهيه برآورد بودجه ساليانةمديريت پذيرش و ارائه به مراجع ذيصلاح
 10. تدوين گزارش عملکرد مديريت پذيرش
 11. انجام سايرامور طبق تشخيص و ارجاع معاون آموزشي .

 

 

پست مافوق: