رئیس اداره دانش آموختگان

نام کامل مسئول: 
سید محمد مطهری
سمت: 
رئیس اداره دانش آموختگان
شماره تماس: 
025032113227

شرح وظایف:

  1. تکمیل پرونده الکترونیکی از دانش آموختگان هرسه مقطع شامل
  2. صدوروتحویل گواهينامه موقت به فارغ التحصیلان در (هرسه مقطع کارشناسی، حضوری ونیمه حضوری ودانشگاه مجازی-ارشد و دکتری)
  3. صدوردانش نامه اصلی به دانش آموختگان
  4. تاييد مدارك  دانش آموختگان شامل( گواهينامه موقت- مدرک اصلی و ريز نمرات)
  5. ارسال اطلاعات تحصیلی الکترونیکی به هفت قسمت موسسه جهت بکارگیری (نیاز یا عدم نیاز )فرددرموسسه
  6. صدور مدرک المثني ( در صورت مفقود شدن) اعلان مفقودی مدرک در روزنامه های کثیرالانتشاردرسه مرحله توسط خود صاحب مدرک واجرای مراحل قانونی توسط دانش آموختگان

رئیس اداره دانش آموختگان

رئیس اداره دانش آموختگان
سید محمد مطهری
تماس: 025032113227

زیرمجموعه رئیس اداره دانش آموختگان

کارشناس مسئول دانش آموختگان
غلامرضا صادقی منش
تماس: 32113236-025