امور دفتری و بایگانی

نام کامل مسئول: 
امیر حسین طیاری شهریاری
سمت: 
مسئول امور دفتری و بایگانی
شماره تماس: 
683

شرح وظایف:

شرح وظایف مسئول امور دفتری و بایگانی

  1. تایپ (سؤالات، دفترچه آزمون، اطلاعیه ها، فرمهای طرح سؤال، پاسخنامه ها و ...)
  2. ارسال فرمهای طرح سؤال به اساتید و دریافت آنها
  3. ورود اطلاعات به سیستم (از قبیل مشخصات داوطلب، آزمون کتبی و شفاهی و ...)
  4. آماده کردن پاسخنامه ها
  5. گرفتن پرینت از (کارت ورود به جلسه، کارنامه آزمون کتبی و ...)
  6. ساماندهی و بایگانی پرونده­های قبول شدگان
پست مافوق: 

امور دفتری و بایگانی

مسئول امور دفتری و بایگانی
امیر حسین طیاری شهریاری
تماس: 683