اداره کل تحصيلات تکميلی

نام کامل مسئول: 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی صانعی
سمت: 
مدير کل تحصيلات تکميلي
آدرس ایمیل: 
sanei@iki.ac.ir

سوابق:

سوابق تحصیلی:

تحصیلات حوزوی: خارج سطح

تحصیلات غیر حوزوی:

 1. کارشناسی الاهیات و معارف اسلامی از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
 2. کارشناسی ارشد دین شناسی از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
 3. دکترای ادیان و عرفان از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره با امتياز عالي نوزده و نيم.

سوابق آموزشی :

تدریس:

 1. درس كلام 1، كارشناسي ارشد، موسسه امام خميني ره؛
 2. درس كلام 2، كارشناسي ارشد، موسسه امام خميني ره؛
 3. درس روش شناسي مطالعات اديان، كارشناسي، موسسه امام خميني ره؛
 4. درس تاريخ و عقايد يهوديت، كارشناسي، موسسه امام خميني ره؛
 5. درس اديان خاور دور، كارشناسي، موسسه امام خميني ره؛
 6. درس كلام اسلامي، كارشناسي، موسسه امام خميني ره؛
 7. درس تاريخ و الهيات مسيحي، كارشناسي ارشد، دانشگاه باقر العلوم و جامعه المصطفي العالميه؛
 8. درس شريعت و آداب يهودي، كارشناسي ارشد، جامعه المصطفي العالميه؛
 9. درس تاريخ كلام اماميه، كارشناسي ارشد، جامعه المصطفي العالميه؛
 10. درس تاريخ و عقايد اسماعيليه، كارشناسي ارشد، جامعه المصطفي العالميه؛
 11. درس تاريخ و عقايد زيديه، كارشناسي ارشد، جامعه المصطفي العالميه؛
 12. درس وضعيت تبشير روحانيون مسيحي، كارشناسي ارشد، جامعه المصطفي العالميه؛
 13. درس بررسي شبهات مسيحيت عليه اسلام، كارشناسي ارشد، جامعه المصطفي العالميه؛
 14. درس تطبيقي قرآن و عهدين، كارشناسي ارشد، جامعه المصطفي العالميه؛
 15. درس فرقه‌شناسي مسيحيت، كارشناسي ارشد، مركز علمي كاربردي دفتر تبليغات اسلامي قم؛
 16. درس اديان تطبيقي، كارشناسي، دانشگاه جامع علمي كاربردي؛
 17. درس كلام تطبيقي ساير اديان با اسلام، كارشناسي ارشد، جامعه المصطفي العالميه؛
 18. درس معارف قرآن 1 و 2 و3، كارشناسي ارشد، جامعه المصطقي العالميه؛
 19. درس فلسفه سياسي اسلام، آموزش هاي آزاد موسسه امام خميني؛
 20. ...

سوابق پژوهشی:

 مقالات علمي ترويجي منتشر شده:

 1. « پاپ بندیکت شانزدهم؛ راتسینگر قدیم یا جدید؟»، مجله علمي ترويجي، معرفت- سال چهاردهم- شماره 90- خرداد 84؛
 2. « هانس کونگ فریادگر کلیسای کاتولیک »، مجله علمي ترويجي معرفت- سال پانزدهم- شماره 101- اردیبهشت 85؛
 3. "بررسی پیشینه آموزه معصومیت در کلیسای کاتولیک" مجله علمي ترويجي معرفت؛ شماره 113 معرفت، اردیبهشت 86؛
 4. "نقد هانس کونگ بر معصومیت پاپ" مجله علمي ترويجي معرفت؛ شماره 134 معرفت، دی 87؛
 5. «معرفي فرقه ذهبيه و نقد و بررسي برخي باورهاي آن»، مجله علمي ترويجي، شماره بيست و سوم.
 6.  « انشعابات شیعه در گذر زمان »، خرداد نامه همشهری؛
 7. « ابوالحسن هجویری، اولین مبلغ مسلمان در هند »، خردنامه همشهری؛
 8. « گزارشی از کتاب تاریخ ا لمذاهب الاسلامیه نوشته ابوزهره »، خردنامه همشهری؛

مقالات علمي پژوهشي منتشر شده:

 1. بسترهاي شكل گيري صهيونيسم، مجله علمي پژوهشي معرفت اديان، شماره چهارم
 2. تبشير مسيحي خروج از سنت و سيره حضرت عيسي عليه السلام، مجله علمي پژوهشي معرفت اديان، شماره هشتم.
 3. مقاله انگليسي ابراهیم مرد ایمان، ارائه در كنفرانس الهيات و معنويت شيعه و كاتوليك در انگلستان كه در کتابی در لندن به چاپ رسید؛ همكار نويسنده در اين مقاله آقاي محمد سوري.
 4. معارف شيعه و بررسي نحوه انتقال تاثير گذار آن در جوامع اسلامي، مجله علمي پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره چهاردهم.
 5. درآمدي بر بيانيه شوراي پاپي صلح و عدالت در باره بحران اخير اقتصادي، مجله علمي پژوهشي معرفت اديان، شماره ششم.
 6. تاملي بر رويكرد تبشير كاتوليكي در جوامع اسلامي، مجله علمي پژوهشي معرفت اديان، شماره چهاردهم.
 7. سنجه روشي تاثير فرقه‌هاي مسيحي در مواجهه با مسلمانان، مجله علمي پژوهشي معرفت اديان، شماره بيست و سوم.
 8. درنگي بر رويكرد شوراي واتيكاني دوم در مواجهه با اسلام، مجله علمي پژوهشي معرفت اديان، شماره بيست. البته اين مقاله با نويسنده ديگر منتشر شده است.
 9. كارآمد سنجي عوامل تاثير گذار بر تبليغ اسلامي و تبشير مسيحي، آماده چاپ.
 10. نقد و بررسي آموزه تكلم به زبان‌ها در كليساي پنطيكاستي، پذيرش در مجله علمي پژوهشي معرفت اديان.

 

کتاب چاپ شده

 1. «خطاناپذیری پاپ» کنکاش آموزه خطاناپذیری پاپ با تاکید بر دیدگاه هانس کونگ، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی(ره)، 1387.

كتاب‌ آماده چاپ

 1. گسترش اسلام در قلمرو بين الملل

طرح پژوهشي در دست انجام جهت تدوين كتاب كه 80 درصد آن تمام شده است. (غير مصوب)

 1. تبشير مسيحي در قلمرو اسلامي

راهنمايي پايان نامه

 1. بسترهاي شكل گيري شوراي واتيكاني دوم، مصوبات و پيامدهاي آن، هادي ملايي، كارشناسي ارشد، موسسه امام خميني ره، تاريخ دفاع: بهمن 1393.
 2. بررسی شاخصه‌های سبک زندگی ایمانی فردی در قرآن و عهد جدید، سيد اكبر حسيني، كارشناسي ارشد،جامعه المصطفي العالميه، تاريخ دفاع: زمستان 1393.
 3. بررسي مسيحيت پنطيكاستي با نگاه به ايران  پس از انقلاب و راه‌كارهاي مواجهه با آن‌ها، ياسر ابوزاده گتابي، كارشناسي ارشد، موسسه امام خمينيى ره، تاريخ دفاع: 7/ 10/ 1395.
 4. ...

مشاوره پايان نامه

 1. بررسي ارتداد از ديدگاه شيعه و كاتوليك، عظيم اميري، كارشناسي ارشد، موسسه امام خميني ره، تاريخ دفاع: 1392.
 2. شيوه مواجهه معصومان عليه السلام، در برابر تهاجم‌هاي اهل كتاب، محمد رضا اسدي، كارشناسي ارشد، موسسه امام خميني ره، تاريخ دفاع: 23/ 9/ 1395.
 3. بررسي تطبيقي جهاني بودن در مسيحيت و اسلام، محمد باقر ولي ابرقويي، كارشناسي ارشد، موسسه امام خميني ره، تاريخ دفاع: 21/ 10/ 1395.

داوري پايان نامه

 1. حقيقت اديان از منظر علامه طباطبائي، سيد احمد طباطبائي ستوده، كارشناسي ارشد، موسسه امام خميني ره، تاريخ دفاع: دي ماه 1393.
 2. روش امام موسي صدر در تقريب مسلمانان و مسيحيان، جواد وفائي مغاني، كارشناسي ارشد، موسسه امام خميني ره، تاريخ دفاع: مرداد 1393.
 3. بررسي آموزه رحمت در نظام الهياتي و ارزشي اسلام، زهرا حيدرپور، رساله سطح چهار، حوزه علميه خواهران قم، تاريخ دفاع: تابستان 1393.
 4. نقش ايمان و عمل در نجات انسان از منظر شيعه اماميه و كاتوليك، غلام مصطفي مير، جامعه المصطفي العالميه، تاريخ دفاع: 1392.
 5. بررسي وضعيت تبشيري مسيحيت در افغانستان، سيد رضا حسيني، جامعه المصطفي العالميه، تاريخ دفاع: تابستان 1393.

شرح وظایف:

 1. نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه تحصيلات تکميلي ، مقررات آموزشي و فعالیت واحدهای تابعه
 2. اجراي ‌برنامه‌هاي ‌درسي ‌ارائه ‌شده ‌توسط‌ گروه‌هاي‌ آموزشي
 3. انجام امور مربوط به مراحل مختلف پايان‌نامه نويسي طبق مقررات
 4. انجام اموردانش آموختگان مقطع ارشد و دکتري
 5. برنامه‌ريزي و انجام امور مربوط به پذيرش آزمون‌هاي دکتري با همکاري گروه‌هاي مختلف و مديريت‌ پذيرش
 6. بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
 7. پيگيري برنامه هاي مختلف در راستاي ارتقاء کيفيت دوره هاي تحصيلات تکميلي
 8. بررسي سؤالات آزمون جامع از نظر استانداردهاي ‌آزمون سازي ‌با همکاري کارشناسان مربوط
 9. نظارت بر طرحهای آموزشی خاص مانند طرح آموزش پژوهش محور و ...
 10. برگزاري ‌شوراي‌ تحصيلات‌ تکميلي (دبيري شوراي ‌تحصيلات تکميلي)
 11. مطالعه جهت پيشنهاد ايجاد رشته هاي جديد، به ويژه گرايش هاي ميان رشته اي با همکاري دفتر برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي و گروه¬هاي آموزشي
 12. تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت خود و نيروهاي تابعه
 13. پيش ‌بيني بودجه سالیانه اداره کل
 14. ارائه گزارش عملکرد به مقام ما فوق
 15. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق
پست مافوق: 

اداره کل تحصيلات تکميلی

مدير کل تحصيلات تکميلي
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی صانعی
تماس:

زیرمجموعه اداره کل تحصيلات تکميلی

اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی
سعید یزدانی
تماس: 32137104-025
اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی
ابوالفضل صفاگر
تماس: 32137108-025
اداره پايان نامه‌ها
ولی الله زحمتکش
تماس: 32137612-025