پايان‌نامه‌ها

در اين صفحه ليستي از پايان‌نامه‌هايي که دفاعيه آنها در اين سايت اطلاع‌رساني شده است، نمايش داده شده است. جهت بررسي سوابق اساتيد راهنما و مشاور کادرهايي براي جستجو در بين فيلدهاي اين جدول تهيه شده است. با تايپ چند حرف از نام استاد يا دانش‌پژوه در کادر مربوطه مي‌توانيد پايان‌نامه‌هاي مورد نظر را جستجو نماييد.

عنوان مقطع رشته دانش‌پژوه استاد راهنما تاريخ
مقایسه مبناگرایی در معرفت شناسی اسلامی و معرفت شناسی غرب با تمرکز بر آراء لورنس بونجور و ریچارد فومرتون دکتري حکمت متعالیه حجت الاسلام عباسعلی امیری حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده ۲۵/۰۴/۹۶
طراحی و تبیین الگوی اسلامی خط مشی گذاری عمومی خانواده محور دکتري مدیریت حجت الاسلام سید ابوالفضل حسنی دکتر علی رضاییان و حجت الاسلام دکتر ولی الله نقی پورفر ۲۲/۰۴/۹۶
قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دکتري حقوق حجت الاسلام سید علیرضا طباطبایی آیت الله عباس کعبی نسب ۱۷/۰۴/۹۶
واکاوی جایگاه و نقش معرفت در فرآیند تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه هرم روان شناختی علامه مصباح یزدی دکتري فلسفه تعلیم و تربیت حجت الاسلام حمید رضا کاظمی حجت الاسلام دکتر عباسعلی شاملی ۱۵/۰۴/۹۶
بررسی تاریخی وضعیت نظام آموزشی امامیه از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری دکتري تاریخ حجت الاسلام محمد جواد یاوری حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری ۱۷/۰۴/۹۶
نقش عرف در ارزش اخلاقی دکتري فلسفه اخلاق تطبیقی حجت الاسلام حسن محیطی اردکان حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح ۰۳ / ۰۴ / ۹۶
شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی دکتري علوم سیاسی حجت الاسلام محمد حسین خلوصی حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی ۱۰ / ۰۳ / ۹۶
نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی دکتري فلسفه دین حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی حجت الاسلام دکتر محمد مطهری ۱ / ۳ / ۹۶
بررسی انتقادی مبانی و پیامدهای فلسفی معرفت شناسی ریچارد داوکینز در نظریه تکامل از دیدگاه حکمت اسلامی(با تأکید بر آراء مکتب سینوی و صدرایی) دکتري فلسفه دین حجت الاسلام سید فخر الدین طباطبایی دکتر یوسف دانشور ۲۳ / ۰۲ / ۹۶
بررسی تاریخی وضعیت نظام آموزشی امامیه از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری دکتري تاریخ حجت الاسلام محمد جواد یاوری حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری ۲۵ / ۰۲ / ۹۶
الگوی تربیت عرفانی بر اساس مکتب تربیتی نجف اشرف دکتري فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی حجت الاسلام کمال مظلومی زاده حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی ۱۹ / ۰۲ / ۹۶
مبانی و تعیین گستره حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق کارشناسي ارشد حقوق محمد حسین گرگانی حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی ۱۲ / ۰۲ / ۹۶
نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی دکتري فلسفه دین حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی حجت الاسلام دکتر محمد مطهری ۳۱ / ۰۱ / ۹۶
بررسی ادعای تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد؛تحلیل تاریخی و محتوایی کارشناسي ارشد دین شناسی حجت الاسلام سید محمد حاجتی حجت الاسلام دکتر حسینی قلعه بهمن ۱۱ / ۰۲ / ۹۶
بررسی مبانی کلامی سید قطب در ماهیت حکومت دینی و مشروعیت سیاسی کارشناسي ارشد دین شناسی حجت الاسلام عباس نجفی حجت الاسلام دکتر صفدر الهی راد ۱۱ / ۰۲ / ۹۶
چیستی ، اعتبار و هستی اعتباریات دکتري فلسفه تطبیقی حجت الاسلام عبدالله فتحی حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح ۱۱ / ۱۲ / ۹۵
طراحی الگوی اثرگذاری حوزه علمیه بر فرآیند خط مشی عمومی از منظر مقام معظم رهبری دکتري مدیریت حجت الاسلام صادق استوار دکتر وحید خاشعی ۰۵ / ۱۲ / ۹۵
مدیریت تحول گروهی در سازمان از منظر قرآن کارشناسي ارشد مدیریت حجت الاسلام مجتبی یاورفینی دکتر محمد تقی نوروزی ۲۸ / ۱۱ / ۹۵
تبیین نظری تأثیر عدالت بر انگیزش منابع انسانی در سازمان از منظر اسلام کارشناسي ارشد مدیریت حجت الاسلام علی اکبر نیکخو دکتر محمد تقی نوروزی ۲۸ / ۱۲ / ۹۵
نقش چند فرهنگی گرایی در حل بحران افغانستان دکتري جامعه شناسی حجت الاسلام محمد جواد محسنی دکتر سید حسین شرف الدین ۱۷ / ۱۱ / ۹۵
شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی دکتري علوم سیاسی حجت الاسلام محمد حسین خلوصی حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی ۱۹ / ۱۱ / ۹۵
نقش جریان های فکری معاصر جهان اسلام در تثبیت یا تغییر نظام سلطه کارشناسي ارشد علوم سیاسی حجت الاسلام جواد عبداللهی حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا ۲۰ / ۱۱ / ۹۵
راهبردهای تحول فرهنگ سیاسی در افغانستان با تأکید بر آموزه های اسلامی دکتري مدرسی معارف حجت الاسلام سید عزت الله احمدی حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی ۲۱ / ۱۱ / ۹۵
بررسی تطبیقی کارآمدی شیوه های رفع تعارض علم و دین در مکتب فکری علامه طباطبایی و نومعتزله و تأثیر پذیری آنها از اندیشمندان غربی دکتري فلسفه دین حجت الاسلام جواد گلی جناب دکتر یوسف دانشور ۱۲ / ۱۱ / ۹۵
ظرفیت نظام سازی در فقه اهل بیت (علیهم السلام) دکتري مدرسی معارف اسلامی حجت الاسلام علی اکبر باقری حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی ۱۲ / ۱۱ / ۹۵

صفحه‌ها

www.edu.iki.ac.ir