آيين نامه‌هاي وزارت علوم

پیوستاندازه
1-آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانش پژوهان ممتاز82.76 کیلو بایت
2-آيين نامه تسهيلات آموزشي و پژوهشي ويژه دانش پژوهان ممتاز ارشد و دکتري70.05 کیلو بایت
4-دستور العمل ارائه تسهيلات خدمت نظام وظيفه به نخبگان و استعداد‌هاي برتر69.55 کیلو بایت
5-آيين نامه آموزشي دوره هاي کارشناسي ارشدناپيوسته68.54 کیلو بایت
6-آيين نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه94.97 کیلو بایت
7-آيين نامه انظباطي دانشجويان جمهوري اسلامي120.16 کیلو بایت
8-آيين نامه تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان27.08 کیلو بایت
9-آيين نامه آموزشي کارداني و کارشناسي پيوسته وناپيوسته142.69 کیلو بایت
10-آيين نامه آموزشي دکتري مصوب 88143.07 کیلو بایت
12-آيين نامه واگذاري اختيارات برنامه‌ريزي درسي به دانشگاه‌ها76.15 کیلو بایت
13-آيين نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان رتبه اول دانشگاه ها63.59 کیلو بایت
14-دستور العمل اعطاي بورس دکتري خارج از کشورجهت تامين هيات علمي84.07 کیلو بایت
15-دستورالعمل اجرايي بازنگري يا تدوين برنامه‌هاي درسي دانشگاه118.59 کیلو بایت
16-آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي1.28 مگابایت
17-دستورالعمل بکار گيري نيمه وقت اعضاي هيات علمي72.1 کیلو بایت
18-آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي وپژوهشي144.08 کیلو بایت
19-بخش نامه پذيرش دانشجوي غير ايراني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي 80.66 کیلو بایت
20-آئين نامه ستاد تحصيلات تكميلي وزارت فرهنگ و آموزش عالي81.47 کیلو بایت
21-دستور العمل اجرائي پذيرش دانشجو براي دوره هاي دكتري (ph.D) داخل 78.47 کیلو بایت
22-دستور العمل احرائي آزمون جامع دوره دكتري مصوب نهائي 19/12/75 70.54 کیلو بایت
23-آئين نامه قرارداد بورس داخلي موسسات اجرائي با دانشگاه ها53.94 کیلو بایت
24-آئين نامه جديد ارتقاي سطح علمي مربيان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 71.71 کیلو بایت
25-نظام مند كردن و تسهيل ارتقاي مربيان از مرتبه مربي به مرتبه استاد ياري 68.85 کیلو بایت
26-دستور العمل ارائه تسهيلات به متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصي70.85 کیلو بایت
27-ادامه تحصيل دانشجويان دانشگاه هاي دولتي در دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي65.98 کیلو بایت
28-دستور العمل مربوط به صدور المثني گواهي نامه، دانش نامه وريز نمرات68.72 کیلو بایت
29-آئين نامه اتحاديه هاي انجمن هاي علمي دانشجوئي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي104.91 کیلو بایت
30-آيين نامه تبديل گروه علمي به پژوهشکده61.15 کیلو بایت
31-آيين نامه جديدآموزشي کارشناسي ارشد62 کیلو بایت
34-آيين نامه فرصت مطالعاتي کوتاه مدت تحقيقاتي براي اعزام دانشجوبان دکتري داخل به دوره هاي تخصصي خارج از کشور39.01 کیلو بایت
37-آئين‌نامه اجرايي کمسيون بررسي موارد خاص استاني دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي337.66 کیلو بایت
38-آئين‌نامه آموزش دکتري مصوب 89176.06 کیلو بایت
39-آئين‌نامه استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي براي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي271.61 کیلو بایت
40-آئين‌نامه قرارداد بورس داخلي مؤسسات اجرايي با دانشگاه‌ها53.94 کیلو بایت
41-دستورالعمل اجرايي اعطائ بورس دکتراي داخل سال 8846.69 کیلو بایت
43-آئين‌نامه امکان گذراندن درس‌هاي اضافي براي دانش‌جويان داراي استعداد درخشان در کارشناسي ارشد42.27 کیلو بایت
44-نکات مربوط به آئين‌نامه تحصيل همزمان دانش‌جويان داراي استعداد‌هاي درخشان در دو رشته تحصيلي کارشناسي41.19 کیلو بایت
45-آئين‌نامه تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعداد‌هاي درخشان در دو رشته تحصيلي مقطع کارشناسي318.01 کیلو بایت
49-ضوابط و آئين‌نامه‌هاي بنياد ملي نخبگان مصوب 893.77 مگابایت
53-آيين نامه آزمون هاي نيمه متمرکز ورودي دوره دکتري53.52 کیلو بایت
57 .آیین نامه کارشناسی 912.34 مگابایت