آيين نامه‌هاي وزارت علوم

پیوستاندازه
1-آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانش پژوهان ممتاز82.76 کیلو بایت
2-آيين نامه تسهيلات آموزشي و پژوهشي ويژه دانش پژوهان ممتاز ارشد و دکتري70.05 کیلو بایت
3-دستور العمل اجرايي ارزيابي جامع دکتري براي ورودي 85-84 و بعد آن72.69 کیلو بایت
4-دستور العمل ارائه تسهيلات خدمت نظام وظيفه به نخبگان و استعداد‌هاي برتر69.55 کیلو بایت
5-آيين نامه آموزشي دوره هاي کارشناسي ارشدناپيوسته68.54 کیلو بایت
6-آيين نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه94.97 کیلو بایت
7-آيين نامه انظباطي دانشجويان جمهوري اسلامي120.16 کیلو بایت
8-آيين نامه تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان27.08 کیلو بایت
9-آيين نامه آموزشي کارداني و کارشناسي پيوسته وناپيوسته142.69 کیلو بایت
10-آيين نامه آموزشي دکتري مصوب 88143.07 کیلو بایت
11-آيين نامه آموزشي دکتري مصوب 8443.27 کیلو بایت
12-آيين نامه واگذاري اختيارات برنامه‌ريزي درسي به دانشگاه‌ها76.15 کیلو بایت
13-آيين نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان رتبه اول دانشگاه ها63.59 کیلو بایت
14-دستور العمل اعطاي بورس دکتري خارج از کشورجهت تامين هيات علمي84.07 کیلو بایت
15-دستورالعمل اجرايي بازنگري يا تدوين برنامه‌هاي درسي دانشگاه118.59 کیلو بایت
16-آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي1.28 مگابایت
17-دستورالعمل بکار گيري نيمه وقت اعضاي هيات علمي72.1 کیلو بایت
18-آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي وپژوهشي144.08 کیلو بایت
19-بخش نامه پذيرش دانشجوي غير ايراني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي 80.66 کیلو بایت
20-آئين نامه ستاد تحصيلات تكميلي وزارت فرهنگ و آموزش عالي81.47 کیلو بایت
21-دستور العمل اجرائي پذيرش دانشجو براي دوره هاي دكتري (ph.D) داخل 78.47 کیلو بایت
22-دستور العمل احرائي آزمون جامع دوره دكتري مصوب نهائي 19/12/75 70.54 کیلو بایت
23-آئين نامه قرارداد بورس داخلي موسسات اجرائي با دانشگاه ها53.94 کیلو بایت
24-آئين نامه جديد ارتقاي سطح علمي مربيان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 71.71 کیلو بایت
25-نظام مند كردن و تسهيل ارتقاي مربيان از مرتبه مربي به مرتبه استاد ياري 68.85 کیلو بایت
26-دستور العمل ارائه تسهيلات به متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصي70.85 کیلو بایت
27-ادامه تحصيل دانشجويان دانشگاه هاي دولتي در دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي65.98 کیلو بایت
28-دستور العمل مربوط به صدور المثني گواهي نامه، دانش نامه وريز نمرات68.72 کیلو بایت
29-آئين نامه اتحاديه هاي انجمن هاي علمي دانشجوئي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي104.91 کیلو بایت
30-آيين نامه تبديل گروه علمي به پژوهشکده61.15 کیلو بایت
31-آيين نامه جديدآموزشي کارشناسي ارشد62 کیلو بایت
34-آيين نامه فرصت مطالعاتي کوتاه مدت تحقيقاتي براي اعزام دانشجوبان دکتري داخل به دوره هاي تخصصي خارج از کشور39.01 کیلو بایت
37-آئين‌نامه اجرايي کمسيون بررسي موارد خاص استاني دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي337.66 کیلو بایت
38-آئين‌نامه آموزش دکتري مصوب 89176.06 کیلو بایت
39-آئين‌نامه استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي براي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي271.61 کیلو بایت
40-آئين‌نامه قرارداد بورس داخلي مؤسسات اجرايي با دانشگاه‌ها53.94 کیلو بایت
41-دستورالعمل اجرايي اعطائ بورس دکتراي داخل سال 8846.69 کیلو بایت
42-آئين‌نامه کميسيون موارد خاص 74 با الحاقي 83 جديد2.18 مگابایت
43-آئين‌نامه امکان گذراندن درس‌هاي اضافي براي دانش‌جويان داراي استعداد درخشان در کارشناسي ارشد42.27 کیلو بایت
44-نکات مربوط به آئين‌نامه تحصيل همزمان دانش‌جويان داراي استعداد‌هاي درخشان در دو رشته تحصيلي کارشناسي41.19 کیلو بایت
45-آئين‌نامه تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعداد‌هاي درخشان در دو رشته تحصيلي مقطع کارشناسي318.01 کیلو بایت
46-آئين‌نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر مصوب 86101.38 کیلو بایت
47-آئين‌نامه تشکيل دفتر استعداد‌هاي درخشان مصوب 8041.86 کیلو بایت
48-آئين‌نامه اعطاي کمک هزينه و بورس تحصيلي به استعداد‌هاي درخشان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 7946.81 کیلو بایت
49-ضوابط و آئين‌نامه‌هاي بنياد ملي نخبگان مصوب 893.77 مگابایت
50-آئين‌نامه تسهيلات پژوهشي ويژه دانشجويان ممتاز مصوب 8147.68 کیلو بایت
51-دستورالعمل ارائه تسهيلات به متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از کشور با هزينه شخصي مصوب 8170.85 کیلو بایت
52-بخش‌نامه پذيرش دانشجوي غير ايراني در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش مصوب 8080.66 کیلو بایت
53-آيين نامه آزمون هاي نيمه متمرکز ورودي دوره دکتري53.52 کیلو بایت
54.آیین نامه قطبهای علمی مصوب 83157.17 کیلو بایت
55.آيين نامه اردوهاي دانشجويي مصوب 82 49.1 کیلو بایت
56.دستورالعمل اردوهاي دانشجويي مصوب8661.45 کیلو بایت
57 .آیین نامه کارشناسی 912.34 مگابایت