قابل توجه دانش پژوهان محترم مقطع ارشد

نسخه مناسب چاپ

براساس آیین نامه جدید شهریه (مصوّب ۲۱/۲/۱۳۹۳ ) حداقل ساعت مطالعه برای پرداخت شهریه ۳۰ ساعت در ماه می باشد و به کمتر از آن شهریه تعلق نمی گیرد. بنابراین لازم است دانش پژوهان محترم جهت ثبت ساعت مطالعه در سامانه به این موضوع توجه داشته باشند.

اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی                  

www.edu.iki.ac.ir