همکاران مدیریت آموزش‌های نیمه‌حضوری

نسخه مناسب چاپ

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
محمد حسین جمالی رئیس اداره  خدمات آموزشی

۳۲۱۱۳۲۳۴

ابوالفضل سلم ابادی کارشناس مسئول اداره امتحانات

۳۲۱۱۳۲۳۱

 

www.edu.iki.ac.ir