مدیران سابق مدیریت آموزش‌های نیمه‌حضوری

نسخه مناسب چاپ
ردیف نام از سال تا سال رشته‌تحصیلی مدرک‌تحصیلی
۱ حجت‌الاسلام والمسلمين محمود قطبي ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ معارف‌اسلامي كارشناسي‌ارشد
۲ حجت‌الاسلام والمسلمين فلاح ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ حقوق كارشناسي‌ارشد
۳ جناب سید عبدالحسین میرخلیلی ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ معارف‌اسلامی کارشناسی‌ارشد
۴ جناب آقای عبد الرضا ضرابی ۱۳۹۰ ۱۳۹۴ علوم تربیتی کارشناسی ارشد
۵ حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حسینی کیا ۱۳۸۸ ۱۳۹۵ فلسفه کارشناسی ارشد

 

www.edu.iki.ac.ir