همکاران مدیریت آموزش

نسخه مناسب چاپ

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
محمد حسین جمالی رئیس اداره خدمات آموزشي

۳۲۱۱۳۲۳۴

عبدالمجید سراقی کارشناس خدمات آموزشی ۳۲۱۱۳۲۳۳
بهزاد رضائی کارشناس خدمات آموزشی ۳۲۱۱۳۲۳۲
احمد اسماعیلی طاهری رئیس اداره امتحانات ۳۲۱۱۳۲۳۰
حميد روحاني کارشناس بايگاني اداره امتحانات ۳۲۱۱۳۲۲۹
حمیدرضا ابراهیمی منش کارشناس مسئول اداره امتحانات ۳۲۱۱۳۲۲۹
ناصر محمدي کارشناس مسئول برگزاري كلاس‌ها ۳۲۱۱۳۳۰۲
جواد علی پور رئیس اداره دانش‌آموختگان ۳۲۱۱۳۲۳۵
غلامرضا صادقی منش کارشناس مسئول اداره  دانش‌آموختگان ۳۲۱۱۳۲۳۶
محمد رضا فخار کارشناس امور دانش‌آموختگان ۳۲۱۱۳۲۲۷

 

www.edu.iki.ac.ir