معرفی مدیران سابق مدیریت آموزش

نسخه مناسب چاپ
ش نام از سال تا سال رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
۱ حجت‌الاسلام والمسلمين آقای حسني ۱۳۷۵ ۱۳۸۴ حوزوي سطح ۴
۲ حجت‌الاسلام والمسلمين آقای نمازي ۱۳۸۴ ۱۳۸۴ حوزوي  
۳ حجت‌الاسلام والمسلمين آقای مطیعی ۱۳۸۵ ۱۳۸۸  حوزوی کارشناسي ارشد
۴ حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حسینی کیا ۱۳۸۸ ۱۳۹۵ فلسفه کارشناسی ارشد

 

www.edu.iki.ac.ir