معرفی مدیران سابق تحصیلات تکمیلی

نسخه مناسب چاپ
ش نام از سال  تا سال رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
۱ حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دکتر مجيد عبادي

 ۱۳۷۴

۱۳۸۶ مديريت دکتری
۲ جناب آقای دکتر خواص ۱۳۸۶ ۱۳۹۴ دین‌شناسی دکتری

 

www.edu.iki.ac.ir