مدیر تحصیلات تکمیلی

نسخه مناسب چاپ

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ابوطالبی

مرتبه علمي استاديار پايه ۶  

تحصيلات

 1. ورود به حوزه علميه سال ۱۳۶۹ مدرسه معصوميه (س)
 2. تحصيلات حوزوي در حد خارج اصول و خارج فقه. (۸ سال)
 3. كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلامي‌مؤسسه امام خميني (ره)۱۳۸۱ـ۱۳۷۵
 4. كارشناسي ارشد علوم سياسي مؤسسه امام خميني (ره) ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۲  
 5. دکتري علوم سياسي مؤسسه امام خميني (ره) از  ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ 

فعاليت‌ها و سمت‌هاي علمي 

 1. مدير گروه انقلاب اسلامي، پژوهشگاه المصطفي، ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰.
 2. قائم مقام مدير گروه تاريخ انديشه معاصر (۱۳۸۹ تا کنون)
 3. دبير پژوهشي گروه تاريخ انديشه معاصر (۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹)
 4. عضو شوراي علمي گروه علوم سياسي مؤسسه امام خميني (ره) از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹.
 5. عضو شوراي علمي گروه انديشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۸ تا کنون.
 6. عضو شوراي علمي گروه تاريخ انديشه معاصر مؤسسه امام خميني (ره) از ۱۳۸۸ تاکنون.
 7. عضو کميته علمي همايش فقه حکومتي، قم، ۱۳۹۱.
 8. عضو کميته علمي جشنواره بين المللي شيخ طوسي، قم، ۱۳۹۰.
 9. دبير تحريريه فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي ( ۱۳۸۸ ـ  ۱۳۸۶ )

دبير همايشهاي علمي

 1. دبير علمي همايش ولايت و فقاهت از نهضت تنباکو تا انقلاب اسلامي،  قم ۱۳۸۹.
 2. دبير علمي سلسله همايش‌هاي جريان‌شناسي تاريخ معاصر ايران، تهران (دانشگاه تهران) و قم (مؤسسه امام خميني، ۱۳۹۰)
 3. دبير علمي همايش جريان‌شناسي فراماسونري در تاريخ معاصر ايران، ۱۳۹۰. قم. 
 4. دبير علمي همايش بزرگداشت استاد علي ابوالحسني (منذر)، ۱۳۹۱. قم.
 5. دبير علمي سلسله همايش‌هاي جريان‌شناسي تاريخ معاصر ايران، قم، دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۹۳.
 6. دبير اجرايي همايش تشيع و مدرنيته در ايران معاصر ۱۳۸۷ . قم.

 راهنمايي، مشاوره و داوري حدود ۲۰ پايان نامه‌هاي ارشد و دکتري دانشگاه و سطح ۳ و ۴ حوزه علميه

ارائه ۱۱ مقاله در همايشهاي علمي

  برگزاري ۲۰ کار‌گاه‌هاي علمي (ويژه مديران ارشد و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي تهران، علامه طباطبايي،‌گلستان، يزد، مشهد، رفسنجان، اصفهان، خوزستان و ...

ارائه ۷  نشست‌ علمي

تدريس  (۱۱ سال) در مؤسسه امام خميني و ساير مراکز دانشگاهي و حوزوي

تأليفات

الف. كتب

رديف

عنوان کتاب

ناشر

تاريخ نشر

۱

 

تربيت ديني از ديدگاه امام علي (ع)

مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني

چاپ اول ۱۳۸۳

چاپ دوم ۱۳۸۶

چاپ سوم ۱۳۸۸

۲

دوره شكل‌گيري شيعه دوازده امامي

(ترجمه از انگليسي به فارسي)

مؤسسه شيعه شناسي

۱۳۸۶

۳

ارتجاع روشنفكري در ايران

مؤسسه فرهنگي ولاء منتظر (عج)

چاپ اول۱۳۸۷

چاپ دوم ۱۳۸۹

۴

احزاب و تشکل‌هاي سياسي از نگاه امام و رهبري

(تدوين و گرد‌آوري)

 

ستاد فجر انقلاب اسلامي

 

۱۳۸۸

۵

تبيين ناکارآمدي علم سياست غربي در تحليل نهضت امام خميني (ره)

مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني

چاپ اول ۱۳۸۸

چاپ دوم۱۳۸۹

۶

تاريخچه حوزه‌هاي علميه شيعه

مرکز پژوهشهاي خاص دفتر تبليغات

۱۳۹۳

۷

بررسي و نقد تئوريهاي انقلاب اسلامي ايران

نشر معارف

چاپ اول۱۳۹۲

چاپ دوم

۸

کتاب درسي انقلاب اسلامي

عقيدتي ـ سياسي ارتش

در دست انتشار

۹

نقش فرهنگ سياسي شيعه در جنبش‌هاي معاصر ايران

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

در دست انتشار

۱۰

نقش عالمان ديني در حمايت از سرمايه‌هاي ملي

کانون انديشه جوان

در دست انتشار

 

ب. مقالات

رديف

عنوان مقاله

محل انتشار

۱

از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق

کتاب آموزه ۵ (مشروطه؛ فقيهان و اجتهاد شيعه) ـ ۱۳۸۳

۲

از مبارزه در مركزيت غرب تا مبارزه با مركزيت غرب

کتاب آموزه ۷ (شرق‌شناسي‌نوين و انقلاب اسلامي) ۱۳۸۴

۳

عالم سنتي عالم مدرن انقلاب فرامدرن

کتاب آموزه ۸(غرب و انقلاب اسلامي)ـ ۱۳۸۵

۴

تقليل‌گرايي و هويت‌سازي با محوريت تجدد

کتاب آموزه ۱۰ (تشيع و مدرنيته درايران معاصر) ۱۳۸۷

۵

انقلاب‌ا‌سلامي وبازتوليد بيداري درفلسطين ازبعد داخلي

هفته‌نامه  پگاه ش ۱۷۸ ، ۲۹ بهمن ۱۳۸۴

۶

انقلاب اسلامي و بازتوليد بيداري در فلسطين

از بعد بين المللي

هفته نامه  پگاه ش ۱۷۹، ۲۰ اسفند ۱۳۸۴

۷

توسعه، الگوهاي غربي و تجديدنظرهاي شرقي

هفته‌نامه پگاه، ش ۲۲۱

۸

نقش فرهنگ سياسي شيعه در انقلاب اسلامي ايران

ماهنامه  معرفت ، ش ۹۸ ،  بهمن  ۱۳۸۴

۹

مفهوم حسبه از نظر علماي شيعه و سني

ماهنامه معرفت، ويژه فقه سياسي‌، تيرماه ۱۳۸۵

۱۰

اهداف حکومت اسلامي و اصول حاکم بر آن

از منظر آقا نورالله اصفهاني (ره) و امام خميني (ره)

ماهنامه معرفت ش ۱۲۴  پاييز  ۱۳۸۷

۱۱

مشروطه‌خواهان مشروعه‌ساز

فصلنامه حکومت اسلامي، ش  ۴۶-ـ ۱۳۸۷

۱۲

كارآمدي سياسي از نظر حاج آقا نورالله اصفهاني

فصلنامه  حکومت اسلامي، فروردين ۱۳۸۵

۱۳

تبيين علل ناکارآمدي علم سياست غربي در تحليل نهضت امام خميني (ره)

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، ش  ۹ و ۱۰

پاييز و زمستان ۱۳۸۶

۱۴

مقايسه پيش‌فرضهاي علم سياست غرب و نهضت امام خميني (ره)

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي ش ۸ بهار ۱۳۸۶

۱۵

انقلاب هاي رنگي

مجله معارف ش ۴۹

۱۶

آسيب‌شناسي مطبوعات در صدمين سال مشروطه؛

ماهنامه بازتاب انديشه ، ش ۷۹، ۱۳۸۵

۱۷

مشروعيت، مشروطيت و سلطانيسم

(نقدي بر مقاله سعيد حجاريان)

ماهنامه بازتاب انديشه ش ۶۹، ۱۳۸۴

۱۸

مشروطه، ابهام‌ها، ترديدها (نقدي برمقاله آقاي شکوري)

ماهنامه بازتاب انديشه ش ۶۹، ۱۳۸۴

۱۹

بررسي تطبيقي كارآمدي سياسي

از منظر امام خميني و حاج آقا نور الله اصفهاني (ره)

ماهنامه زمانه، مرداد ۱۳۸۵

۲۰

دفاع مشروع در حقوق بين الملل

فصلنامه توسعه ، ش ۱۷ تابستان ۱۳۸۴

۲۱

عملکرد مرحوم ملاحبيب‌الله كاشاني در عصر مشروطه

دانشنامه مشروطيت مؤسسه امام خميني (ره) ۱۳۸۳

۲۲

هويت ملي ايرانيان در پرتو ولايت و افق مهدويت

مجموعه مقالات هويت ملي ايرانيان وانقلاب اسلامي ۱۳۸۹

۲۳

نقش نيابت عامه فقها در نهضت تنباکو

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقلاب اسلامي ش۲۱  ۱۳۸۹

۲۴

آقانجفي اصفهاني مظهر جامعيت اسلام

همايش بزرگداشت آقانجفي اصفهاني ۱۳۹۰ اصفهان

۲۵

سه موج بيداري اسلامي پس از انقلاب اسلامي

همايش بيداري اسلامي در انديشه امام و مقام معظم رهبري، خرداد ۱۳۹۱ تهران.

۲۶

بررسي و نقد عدم امکان مردم‌سالاري ديني

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقلاب اسلامي ۱۳۹۰

۲۷

نقش عناصر مذهبي شيعه در نهضت ملي شدن نفت

علمي ـ ترويجي معرفت ش ۱۷۲ فرودين ۱۳۹۱

۲۸

نسبت تاريخ،‌ فلسفه و سياست در انديشه استاد مطهري و ابن خلدون

مجله سوره، ش ۵۹ و ۵۸ ، خرداد ۱۳۹۱

۲۸

نقش اعضاي جامعه مدرسين در زمينه‌سازي حضور مراجع در نهضت امام خميني

مجموعه مقالات همايش نيم قرن حضور

بهمن ۱۳۹۱ قم

۳۰

نقش مراجع تقليد در نهضت امام خميني

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي پذيرش زمستان ۹۳، انتشار تابستان ۹۴

۳۱

سير تکاملي اعمال ولايت فقها در ايران معاصر

فصلنامه علمي پژوهشي حکومت اسلامي پذيرش زمستان ۹۲ انتشار تابستان ۹۲

۳۲

نظريه تکامل تاريخ استاد مطهري

فصلنامه علمي پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي ش ۱۵ تابستان ۱۳۹۲

۳۳

نقش عالمان شیعه در حمایت از سرمایه‌های ملی

فصلنامه علمي پژوهشي تاریخ در آینه پژوهش

پذيرش مهر ۹۳ انتشار زمستان ۹۲

۳۳

آسیب‌شناسی مبانی فکری وایدئولوژی جنبشهای اخیر منطقه خاورمیانه (مشترک)

فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهای انقلاب اسلامی

پذیرش ۱۳/۹/۹۳

 

www.edu.iki.ac.ir