اطلاعيه مديريت پذيرش موسّسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

اطلاعيه مديريت پذيرش موسّسه آموزشي وپژوهشي امام خميني(ره)

در خصوص اعلام  پذيرفته شدگان  نهايي آزمون ورودی دکتري

رشته‌های فلسفه سیاسی اسلامی ، فلسفه اخلاق تطبيقي،

فلسفه دين و تاریخ تشیع اثنی عشری

سال تحصيلي92-1391
 

بدينوسيله اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي دکتري رشته‌های   فلسفه سیاسی اسلامی،فلسفه اخلاق تطبيقي، فلسفه دين و   تاریخ تشیع اثنی عشری سال تحصيلي92-1391  به شرح ذيل اعلام مي گردد. از پذيرفته شدگان درخواست مي گردد   حداکثر تا تاريخ 4/6/91 جهت تکميل پرونده با مدارك زير به   دفتر پذيرش مراجعه نمايند. 

1ـ اصل کارت ملي و شناسنامه

2 ـ  اصل مدرک کارشناسی ارشد يا گواهی موقت آن از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)

3 ـ اصل تعهدنامه محضری          

4- گواهي اتمام كتبي و شفاهي پايه 10

قبولي‌‌هاي نهايي دکتري تاريخ تشيع اثني عشري

رديف

نام

نام خانوادگي

1

سيدمحمد

احساني

2

سيدعلي

حسين‌پور

3

محمدحسين

شمس الهي

4

سيدرضا

ميرمعيني

5

محمدجواد

ياوري سرتختي

6

محمدعلي

يوسفي زاده فرد

 

قبولي‌هاي نهايي دکتري فلسفه دين

رديف

نام

نام خانوادگي

1

محسن

انبیایی

2

حامد

حسینیان

3

سید فخر الدین

طباطبایی

4

داود

فاضل فلاورجانی

5

جواد

گلی

6

بهنام

ملک زاده

 

قبولي‌هاي نهايي دکتري فلسفه سياسي اسلام

رديف

نام

نام خانوادگي

1

مهدی

اسلامی

2

محمد هادی

حمیدیان

3

محمدحسین

خلوصی

4

سید مهدی

سیدیان

5

مهدی

طاهری

6

محمد

قاسمی

7

محمد تقی

کریمی

 

قبولي‌هاي نهايي دکتري فلسفه اخلاق تطبيقي

رديف

نام

نام خانوادگي

1

علی

احمدی امین

2

سيدحبيب

دشتي رحمت آبادي

3

مهدی

فیاضی

4

تقی

محدر

5

حسن

محیطی اردکان

6

علی جمعه

مظفری

       

 

آخرين مهلت كساني كه دفاع نكردند 20/6/91 است كه مي‌بايست به صورت قطعي فارغ التحصيل شده(دفاع كرده و اصلاحات پيشنهادي كميته داوري را اعمال و به تصويب رسانده باشند) و در كارنامه تحصيلي درج گردد. در غير اينصورت اسامي ايشان از قبولي‌هاي حذف خواهد شد. همچنين طلاب خارجي كه تا تاريخ مذكور موفق به دريافت مجوز ادامه تحصيل از جامعه المصطفي (ص) نشوند نيز از ليست قبول شدگان حذف خواهند شد.

مديريت تحصيلات تکميلي