اعلام نتایج نهایی آزمون ورودی کارشناسی سال 91-90موسسه امام خميني(ره)

پس از طی مراحل آزمون کتبي و شفاهي  از متقاضیان مقطع کارشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نتایج نهایی آزمون ورودي کارشناسي سال 91-90اعلام شد. متقاضیان جهت مشاهده نتایج به سایت پذیرش به آدرس www.paziresh.iki.ac.ir مراجه نمایند.