مدیران سابق معاونت آموزش

نسخه مناسب چاپ
ش نام از سال تا سال رشته تحصیلی  مدرک تحصیلی

۱

حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دکتر علي معصومي

۱۳۷۵

۱۳۸۵

 تاريخ

دکتری

۲

حجت‌الاسلام والمسلمين‌ آقاي دکتر احمدحسين شريفي

۱۳۸۵

۱۳۸۶

فلسفه

دکتري

۳

حجت‌الاسلام والمسلمين‌ آقاي دکتر سید ابراهیم حسینی

۱۳۸۶

۱۳۹۱ حقوق دکتري

 

www.edu.iki.ac.ir