معرفی معاونت آموزش

نسخه مناسب چاپ

 معاونت آموزش يکي از معاونت‌هاي پنجگانه مؤسسه مي‌باشد که از بدو تأسيس مؤسسه ايجاد شد و بخش عمده کارهاي آموزشي مؤسسه را بر عهده دارد. اين معاونت به لحاظ نياز و شرايط حوزه‌هاي علميه و جامعه، انواع آموزش را داير کرده تا طلابي که شوق و انگيزه تحصيل در مؤسسه را دارند از تحصيل در آموزش عالي محروم نشوند و همچنين براي مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن و بالا بردن سطح عمومي معرفت ديني اقشار مختلف بخصوص اساتيد، دانشجويان و نخبگان جامعه، طرح آموزش‌ها‌‌‌‌ي آزاد را اجرا کرده و در صدد گسترش آن است.

 

www.edu.iki.ac.ir