«
جلسه پیش‌دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

مقایسه مبناگرایی در معرفت شناسی اسلامی و معرفت شناسی غرب با تمرکز بر آراء لورنس بونجور و ریچارد فومرتون

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی و دکتر محمد لگن هاوسن
استاد داور: 
حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری و حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی و دکتر حسن عبدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عباسعلی امیری
تاريخ: 
۲۵/۰۴/۹۶
ساعت: 
۱۶
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir