«
جلسه پیش‌دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

طراحی و تبیین الگوی اسلامی خط مشی گذاری عمومی خانواده محور

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی رضاییان و حجت الاسلام دکتر ولی الله نقی پورفر
استاد مشاور: 
دکتر فتاح شریف زاده
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محسن منطقی و حجت الاسلام دکتر علی آقا پیروز و دکتر مجتبی امامی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید ابوالفضل حسنی
تاريخ: 
۲۲/۰۴/۹۶
ساعت: 
۱۵
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir