«
جلسه پیش‌دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

واکاوی جایگاه و نقش معرفت در فرآیند تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه هرم روان شناختی علامه مصباح یزدی

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر عباسعلی شاملی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمد داودی و حجت الاسلام دکتر هادی رزاقی و دکتر علی لطیفی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حمید رضا کاظمی
تاريخ: 
۱۵/۰۴/۹۶
ساعت: 
۹ صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir