«
جلسه دفاع
»
عنوان پايان‌نامه

نقش عرف در ارزش اخلاقی

نسخه مناسب چاپ
رشته: 
فلسفه اخلاق تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر احمد حسین شریفی
استاد داور: 
آقایان دکتر محسن جوادی و حجت الاسلام دکتر اکبر میرسپاه و حجت الاسلام دکتر معلمی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حسن محیطی اردکان
تاريخ: 
۰۳ / ۰۴ / ۹۶
ساعت: 
۱۸
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها

www.edu.iki.ac.ir