قابل توجه دانش پژوهان مقطع دکتری مؤسسه

نسخه مناسب چاپ

قابل توجه دانش پژوهان مقطع دکتری مؤسسه

دانش پژوهان محترم مقطع دکتری مؤسسه جهت تعریف اثر انگشت خود در دستگاه ساعت‌زن ورودی، تا پایان مردادماه و در ساعت اداری به اداره کارگزینی مؤسسه مرکزی مراجعه فرمایند.

          

اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی

www.edu.iki.ac.ir